WEBSTRATEGI

 

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNIKATION VIA BAGHJULET.DK

Baghjulets hjemmeside formidler klubinformationer, informationer vedr. ture og arrangementer afholdt i klubben med klubben eller medlemmerne som arrangører. Ligeledes kan hjemmeside og forum anvendes til cykelrelaterede informationer fra medlem til medlem.

Hjemmesiden modtager ikke opslag der vedrører private arrangementer, eller arrangementer der indsamler penge til charity, uanset formål jvf. Baghjulets vedtægter. 

Hjemmesiden modtager ikke opslag, annoncer eller reklame af kommerciel karakter. 

 

FORMÅLET MED DENNE HJEMMESIDE ER:

At hjælpe målgruppen med at få:

 

Kort sagt - formålet er at:

 

MÅLGRUPPER

Primære målgrupper:


Sekundære målgrupper:

Strategiske indsatsområder, mål og succeskriterier

Hovedmål: