MOTIONSCYKELKLUBBEN BAGHJULET

 CVR. Nr. 29891885

 

REGLER FOR BRUG AF BAGHJULETS COOP-KORT

Baghjulet er i besiddelse af to kort til Coop, begge kort beror hos kassereren, og skal efter brug afleveres samme sted.

Ved brug af kortet i butikken udstedes to bon'er:

- den ene skal underskrives og tilgår butikken
- den anden skal efter brug af kortet afleveres sammen med kortet til kassereren, gerne med et notat om hvilket arrangement kortet har været anvendt til.

Ved større arrangementer, eks. Melfar-24 og TDV, hvor der foretages bestillinger på en større kvantum varer, og hvor aftalerne er lavet om, at ubrudte/ikke anvendte varer returneres, skal der:

- Seneste ved levering skal der udstedes/medfølge en bon på de leverede varer. (hvis ikke varebestilleren har modtaget bonnen, skal bonnen følge varerne, og sikres af modtageren)
- Ved returnering af varer skal der tilsvarende udskrives en bon (kreditbon) som kvittering for de returnerede varer.

Bonnerne skal snarest muligt afleveres/fremsendes til kassereren. (evt. sammen med tilbagelevering af kortet)
Der må ikke modtages eller leveres varer uden medfølgende bon. Der må ikke afleveres varer uden modtagelse af kreditbon.

Kassereren
7/11-2017

 

 

 

KONTONUMRE OG MOBILPAY

Har du brug for at overføre beløb til Baghjulets konti, kan du benytte følgende kontonumre i Middelfart Sparekasse:

Tøjsalg: reg. nr. 0755 Konto nr. 3224 029 569
Klubkonto: reg. nr. 0755 Konto nr. 3223 241 653

Vores konto for Mobilpay er: 50263

 

 Husk at angive, hvad overførslen drejer sig om.

 

KØRSELSGODTGØRELSE

Hvis du har udgifter til kørsel, f.eks. i forbindelse med arrangement af vores løb, kan du downloade skema for godtgørelse her (excel).

 

REFUSION AF MØDEUDGIFTER

Hvis du har udgifter i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøder kan du få beløbet refunderet. Du kan enten fremsende faktisk bilag - f.eks. bon på wienerbrød ;-) - til kassereren eller udfylde blanketten for godtgørelse på 25 kr. pr. mødedeltager og aflevere den til kassereren.

Download blanketten her.

Støt dem, der støtter Baghjulet