Få et gruppeopdelt turlederseminar

Baghjulet afholdt i en lang årrække forskellige former for turlederseminarer. Formålet var at klæde vores turledere godt på til opgaven.

Med tiden har vi dog opleveret en dalende interesse for turlederseminarerne og de sidste par gange, seminarerne har været tilbudt, har vi måttet aflyse.

Det har givet anledning til et nyt tiltag.

I 2022 har Turlederudvalg og turlederambassadører, sammen med bestyrelsen, besluttet, at det skal være op til turledere og turlederambassadør i de enkelte grupper, at lave præcis det eventuelle arrangement, de måtte finde relevant i deres gruppe. Der kan let være forskellige udfordringer i de forskellige grupper og på denne måde, kan gruppen arrangere præcis det der måtte give mening for deres gruppe. 

Behov og tema kunne være ting som:

Måske noget helt, helt andet?

Hvad der måtte være af udgifter til arrangementet, dækker Baghjulet naturligvis, lige som både bestyrelse og turlederudvalg gerne er behjælpelig med effektuering - herunder selvfølgelig at få trukket de ressourcer ind i klubben, der kan hjælpe os.

Så har du en idé til din gruppe, så tag fat i din Turlederambassadør med dit forslag.

Hilsen

Turlederudvalg og turlederambassadører

Inspiration kan muligvis findes i de organisationer, vi er medlem af:

DGI/kurser

DCU/kurser

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)

Opdateret februar 2022 / Turlederudvalget

Støt dem, der støtter Baghjulet