Baghjulet yder tilskud til arrangementer iht. følgende retningslinjer:

 

Der ydes tilskud til arrangementer, hvis formål er at styrke sammenholdet
og det sociale element mellem klubbens medlemmer.

 

 

FORUDSÆTNINGER FOR TILSKUD

Formålet med tilskuddet er primært at understøtte det sociale element i arrangementet. Ved vintercup spisningen yder klubben et tilskud på 50% af middagens pris.

 

HVEM KAN TAGE INITIATIV?

Det kan enten ét af Baghjulets udvalg eller enkeltmedlemmer, som får en god idé til et arrangement.

 

TILSKUDETS STØRRELSE

Ved éndagsture = 150 kr pr deltager
Ved flerdagsture = 300 kr pr deltager

 

UDBETALING AF TILSKUD

Initiativtager fremsender følgende til klubbens kasserer efter afvikling:

Tilskud udbetales herefter til initiativtager, som har ansvaret for at fordele pengene til deltagerne.

Bestyrelsen ser generelt meget gerne, at klubbens medlemmer kører i klubtøj, og vælger du at modtage tilskud fra klubben til et arrangement, forventer vi naturligvis, at du optræder i klubbens farver.

Opdateret januar 2022 / Bestyrelsen