Baghjulet yder tilskud til arrangementer iht. følgende retningslinjer:

Der ydes tilskud til arrangementer, hvis formål er at styrke sammenholdet og det sociale element mellem klubbens medlemmer.

 FORUDSÆTNINGER FOR TILSKUD


Ved vintercup spisningen(afslutning) yder klubben et tilskud på 50% af middagens pris.

 

HVEM KAN TAGE INITIATIV?

Det kan enten ét af Baghjulets udvalg eller enkeltmedlemmer, som får en god idé til et arrangement.

 

TILSKUDETS STØRRELSE

Ved éndagsture = op til 100 kr. pr deltager
Ved flerdagsture = op til 300 kr. pr deltager


UDBETALING AF TILSKUD

Efter afvikling af arrangementet, fremsender initiativtagerende følgende til kasserer på e.mail kasserer@baghjulet.dk:

Tilskud udbetales herefter til initiativtager.

Ved større arrangementer kan man få et acontobeløb overført på forhånd.

Bestyrelsen ser generelt meget gerne, at klubbens medlemmer kører i klubtøj - vælger du at modtage tilskud fra klubben til et arrangement, forventer vi naturligvis, at du optræder i klubbens farver. :-)

 

 Aftalt på bestyrelsesmøde den 11. marts 2024 
 

 

Støt dem, der støtter Baghjulet