Baghjulet yder tilskud til arrangementer iht. følgende retningslinjer:

Der ydes tilskud til arrangementer, hvis formål er at styrke sammenholdet
og det sociale element mellem klubbens medlemmer.

 

 

FORUDSÆTNINGER FOR TILSKUD

• Tilskud gives til ture, som arrangeres på initiativ af, og for Baghjulets medlemmer.


• Der skal minimum være 10 deltagere til arrangementet, for at det udløser tilskud.
• Der skal være tale om åbne arrangementer, hvor alle medlemmer kan deltage.
• Arrangementet skal som minimum slås op på Baghjulets hjemmeside eller på Facebook gruppen senest 5 dage før afvikling, så alle medlemmer har mulighed for at tilmelde sig. (Det er dog OK at begrænse antallet af deltagere, efter først-til-mølle-princippet).

Formålet med tilskuddet er primært at understøtte det sociale element i arrangementet. Ved vintercup spisningen yder klubben et tilskud på 50% af middagens pris.

 

HVEM KAN TAGE INITIATIV?

Det kan enten ét af Baghjulets udvalg eller enkeltmedlemmer, som får en god idé til et arrangement.

 

TILSKUDETS STØRRELSE

Ved éndagsture = 100 kr pr deltager
Ved flerdagsture = 300 kr pr deltager

 

UDBETALING AF TILSKUD

Initiativtager fremsender følgende til klubbens kasserer efter afvikling:

• Antal deltagere med navn
• Totaludgift på arrangementet (gerne kvittering)

Tilskud udbetales herefter til initiativtager, som har ansvaret for at fordele pengene til deltagerne.

Bestyrelsen ser generelt meget gerne, at klubbens medlemmer kører i klubtøj, og vælger du at modtage tilskud fra klubben til et arrangement, forventer vi naturligvis, at du optræder i klubbens farver.