REFERAT 2019

 

 Baghjulets generalforsamling torsdag d. 7. marts 2019

Naturcentret, kl. 19:00
Sandwich serveres fra klokken 18:15

Referat:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere.
? Per Møller er dirigent.
? Poul Erik og Inger er stemmetæller.

2. Bestyrelsens beretning.
? Beretningen godkendt.

3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
? Regnskabet godkendt.

4. Budgetfremlæggelse.
? Budget fremlagt.

5. Indkomne forslag:
? a. fra bestyrelsen:
1. Forslag om vedtægtsændring vedr.§ 6 – Pkt. 8 i dagsorden til generalforsamling flyttes op som pkt. 4
Forslag godkendt.

? b. fra medlemmer: Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

? På valg er:
? Bestyrelsesmedlem Henning Halkier (villig til genvalg)
? Bestyrelsesmedlem Leo Engelberg (villig til genvalg)
? Bestyrelsesmedlem Hans Mogensen (ikke villig til genvalg)
? Suppleant Michael Strandberg (Villig til valg)

? Genvalg til Henning Halkier.
? Genvalg til Leo Engelberg.
? Ny valg til Jens Pasgaard.
? Suppleant valgt Michael Strandberg.
? Suppleant valgt Erik Klitholm.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
? Hans Brønserud og Dorte Schmidt er valgt.
? Helle Jakobsen er genvalgt som suppleant.

8. Fastlæggelse af kontingent.
? Uændret kontingent.

9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen.
? Niels Aagaard kåres til årets pedaltramper.
? Aktivitetsprisen går til Stauerbyskov udvalget.

Pause.

10. Oplæg til kommende sæson.
? Dagholdet oplæg af Flemming.
? Indenrigsturen går i år til Silkeborg oplæg af Søren.
? IT udvalget oplæg af Helle.
? Korsika udvalget oplæg af Hans.
? Materialeudvalget oplæg af Michael.
? MTB udvalget oplæg af Michael og Laurent.
? Sikkerhedsudvalget oplæg af Leo.
? Tøjudvalget oplæg af Gitte.
? TDV oplæg af Keld, der skal laves en ny cykelkultur, sammen med de 15 største motionscykelløb.
? Turlederudvalget oplæg af Niels 17 august laves der turleder tur til Fåborg.
? Vintercup udvalget oplæg af Børge.
? Stauerbyskov udvalget Per
? Hårdt med hyggeligt vender tilbage, Jan

11. Eventuelt.

? Der skal laver et opslag om vintercup, da alle trækker sig i udvalget.
? Hvor må vi cykle på MTB Fredericia, Vejle.