REFERAT 2019

 

 Baghjulets generalforsamling torsdag d. 7. marts 2019

Naturcentret, kl. 19:00
Sandwich serveres fra klokken 18:15

Referat:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budgetfremlæggelse.

5. Indkomne forslag:
a. fra bestyrelsen:
1. Forslag om vedtægtsændring vedr.§ 6 – Pkt. 8 i dagsorden til generalforsamling flyttes op som pkt. 4
Forslag godkendt.

b. fra medlemmer: Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Henning Halkier (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Leo Engelberg (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Hans Mogensen (ikke villig til genvalg)
Suppleant Michael Strandberg (Villig til valg)

Genvalg til Henning Halkier.
Genvalg til Leo Engelberg.
Ny valg til Jens Pasgaard.
Suppleant valgt Michael Strandberg.
Suppleant valgt Erik Klitholm.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
Hans Brønserud og Dorte Schmidt er valgt.
Helle Jakobsen er genvalgt som suppleant.

8. Fastlæggelse af kontingent.
 Uændret kontingent.

9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen.
Niels Aagaard kåres til årets pedaltramper.
Aktivitetsprisen går til Stauerbyskov udvalget.

Pause.

10. Oplæg til kommende sæson.
Dagholdet oplæg af Flemming.
Indenrigsturen går i år til Silkeborg oplæg af Søren.
IT udvalget oplæg af Helle.
Korsika udvalget oplæg af Hans.
Materialeudvalget oplæg af Michael.
MTB udvalget oplæg af Michael og Laurent.
Sikkerhedsudvalget oplæg af Leo.
Tøjudvalget oplæg af Gitte.
TDV oplæg af Keld, der skal laves en ny cykelkultur, sammen med de 15 største motionscykelløb.
Turlederudvalget oplæg af Niels 17 august laves der turleder tur til Fåborg.
Vintercup udvalget oplæg af Børge.
Stauerbyskov udvalget Per
Hårdt med hyggeligt vender tilbage, Jan

11. Eventuelt.

Der skal laver et opslag om vintercup, da alle trækker sig i udvalget.
Hvor må vi cykle på MTB Fredericia, Vejle.

Støt dem, der støtter Baghjulet