REFERAT 2018

 

Baghjulets generalforsamling torsdag d. 8. marts 2018
Naturcentret, kl. 19:00
- Sandwich serveres fra klokken 18:00 -

Referat:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
Jens Pasgaard
Erik Fløe og Kriss Leigaard er valgt til stemmetælle.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen godkendt

3. Regnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet godkendt

4. Budgetfremlæggelse
Budget fremlagt.

5. Indkomne forslag:
a. fra bestyrelsen: Ingen forslag

b. fra medlemmer: Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Johnny Grønmar (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Per Møller Pedersen (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Dorte Schmidt (ikke villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Svend Erik Steensen (Villig til genvalg)

Suppleant Morgen Erland Pedersen (Villig til valg)
Suppleant Søren Toftdal Lund (ikke villig til genvalg)

 

Genvalg til Johnny Grønmar
Genvalg til Svend Erik Steensen
Ny valg til Keld Højgaard
Ny valg til Morten Erland Pedersen

De 2 suppleanter blev:
Henrik Salomon Pedersen
Michael Strandberg

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Jørgen Spetzler og Else Hartmann ønsker ikke genvalg
Hans Brønserud og Dorte Schmidt er valgt.
Helle Jakobsen er genvalgt som suppleant.

8. Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent.

9. Kåring af Årets Pedaltramper og tildeling af aktivitetsprisen
Henrik Salomon Pedersen kåres til årets pedaltramper.
Aktivitetsprisen går til Jens Pasgaard.

Årets turleder pris går efter dagens afstemning til Ivan Strandberg

Pause

10. Oplæg til kommende sæson
Dagholdet oplæg af Flemming
Festudvalget oplæg af Leo
Indenrigsturen går i år til Molsbjerge oplæg af Lasse
IT udvalget oplæg af Helle
Melfar24 oplæg af Thomas
Mallorca udvalget oplæg af Kaj
Materialeudvalget oplæg af Jan
MTB udvalget oplæg af Eske
Sikkerhedsudvalget oplæg af Jesper
Tøjudvalget oplæg af Morten
TDV oplæg af Stig
Turlederudvalget oplæg af Niels
Vintercup udvalget oplæg af Kim

11. Eventuelt
Flemming har fået en henvendelse fra Naturcenteret, der henstilles til, at man ikke ”tisser” ved cykelpladsen, men benytter toiletterne ved Naturcenteret. Husk det er børnenes legeplads.

Spørgsmål til ”lukkede gruppe” træninger, der opfordres til, at bestyrelsen henstiller til, at alle arrangementet gøres synlige for alle.

 

Svend Erik opfordre til at der sendes deltagerlister når der afholdes kurser, da vi får tilskud til alle kurser, hvis deltagere oplyses.