2012

GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. FEBRUAR 2012

 

REFERAT

Ad 1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere

Til dirigent valgtes Claus Hansen. Til stemmetællere valgtes Børge og Svend-Åge.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udleveret på papir sammen med regnskab og budget. Formand Jan Rasmussen fremlagte højdepunkter fra sæsonen og takkede iøvrigt for den opbakning bestyrelsen havde mødt ved den ekstraordinære generalforsamling 11. april 2011.

Dernæst gennemgik Jan Rasmussen status på det input medlemmer kom med, ved sidste års workshop og fortalte om hvilke forslag der allerede var gennemført og hvilke bestyrelsen arbejdede med pt.

Ad 3. Regnskab fremlægges til godkendelse

Jørgen Jensen fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Budgetfremlæggelse

Flemming Stounberg fremlagde budgettet. Særligt at bemærke var, at der til klubtøjet (der hidtil har været solgt til ren kostpris) nu ydes et tilskud, ca. svarende til momsen. Ligeledes er udvalgene blevet opfordret til stor aktivitet, hvilket er lagt ind i budgettet. Der budgetteres med en større opgradering af hjemmeside og materiel til løb og den nye tilskudsordning, hvor alle medlemmer kan tage initiativ og disponere over et fastlagt beløb, blev gennemgået og der opfordres til, at gøre rig brug af den.

Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag:

a. fra bestyrelsen
b. fra medlemmer

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

På valg var

Bestyrelsesmedlem Helle Stougård (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Kim Knudsen (villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlem Brian Sørensen (villig til genvalg)
Suppleant Kim Konradsen (ønsker ikke genvalg)

Genvalgt blev:
Kim Knudsen og Brian Sørensen.

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Inge Dall (bestyrelsesmedlem)
Johnny Grønmar (1. suppleant)
Per Blæsbjerg (2. suppleant).

Ad 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Jørgen Spetzler, Helle Jakobsen og Else Hartmann var alle villige til genvalg og blev valgt.

Ad 8. Fastlæggelse af kontingent

Kontingent fortsætter uændret.

PAUSE

Der serveredes Kaffe, Te & fastelavnsboller

Ad 9. Kåring af Årets Pedaltramper

Les Ager blev kåret som Årets Pedaltramper 2011 og fik flotte ord med på vejen og stor applaus fra forsamlingen.

Ad 10. Oplæg til kommende sæson

De udvalg, der havde noget på hjertet, rejste sig og fortalte om næste års aktivitet. Der blev berettet fra:

Træningsudvalg (som fortalte om den kommende sæsons mange aktiviteter), 
24-timers udvalget berettede om det kommende løb, Tøjudvalget fortalte om det nye tøjdesign vi får i år til maj.  
Per fortalte lidt om MTB aktiviteter. 
Per Allan fortalte om turlederarrangementer og Hærvejstur. 
Brian slog et slag for Kruså-Skagen, som pt. har for få tilmeldte.

11. Eventuelt

Kaj Stougård fortalte om leje-cykel ordningen, og opfordrede til, at medlemmerne fortalte om muligheden til potentielle cykelinteresserede.

Herefter tak for en god generalforsamling, som sluttede kl. 21.00.

 

 

 

 

 

 

 

BERETNING 2012

Januar 
Januar 2011 startede koldt og sæsonens 3. afdeling af vintercuppen, som blev kørt den 9. januar fra Smidstruphallen, blev en cykeltur med både is og sne på ruten. Igen i år, var Baghjulet flot repræsenteret.

13/1 indbød Eventudvalget til foredrag med bysbarnet Nicolai Bangsgaard, som fortalte om sin 1.413 dage lange cykeltur jorden rundt for en fyldt sal i Østergades forsamlingshus.

Februar
12/3 afviklede vi Melfar MTB. Arrangørernes engagement i løbet var flot, og desværre var deltagelsen på kun 50 ryttere lidt skuffende. Vi håber på flere deltagere når ”Danmarks bedst forplejede mountainbikeløb” køres igen i marts 2012.

Dagen efter blev den første af flere fortræningsture til Hærvejsturen kørt. Også denne MTB tur var præget af vintervejret.

28/2 blev Baghjulets ordinære generalforsamling afholdt, denne gang med en indlagt workshop, hvor de mere end 60 medlemmer idéudviklede på klubben. Det var også ved denne lejlighed, at vi kårede endnu en Pedaltramper (Jan Ager) og udloddede aktivitetsprisen til holdet bag ”Lær at cykle 40 km”.

Marts 
Baghjulet stod for Vintercupafslutningen i marts og mange medlemmer brugte timer og knofedt i ønsket om at skabe en god afslutning på vintercupsæsonen. Det lykkedes!

19. marts afholdt turlederudvalget et seminar for klubbens turledere. Der blev orienteret om turlederfunktionen. Emner som sikkerhed, førstehjælpskursus, turlederveste, ændrede træningstidspunkter oma. var til debat. Dagen sluttede med en fælles cykeltur.

MTB by Night sluttede endnu en velbesøgt sæson, med masser af sved og god MTB træning i de mørke timer.

Endnu en fortræningstur til den forestående Hærvejstur blev kørt nær Føns.

April
3. april startede sæsonen og der blev kørt suppetur. MTB’erne holdt årets første teknikaften.

Den ordinære generalforsamling i februar gav anledning til en vedtægtsændring. Derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt 11. april 2011. 139 medlemmer mødte op og vedtægtsændringen blev gennemført. Bestyrelsen takker i den forbindelse, for den overvældende opbakning fra medlemmerne.

April blev også måneden, hvor klubben for første gang rundede 400 medlemmer.

17. april blev der kørt Hærvejstur – en vellykket og hyggelig tur, hvor der blev kørt i grupper på alle niveauer. Hærvejsrytterne overnattede på Esbjerg Vandrerhjem, hvor de havde en god aften, med hyggeligt samvær og dejlig mad.

Kurset ”Lær at cykle 40 km” blev skudt i gang for 2. gang, denne gang i samarbejde med Melfar Posten.

Maj
45 mand prøvekørte 24-timers ruterne 1. maj sammen med arrangør Leo Jensen og udvalget bag løbet.

I maj afholdt turlederudvalget 2 førstehjælpskurser og MTB rytterne havde en succesfuld MTB tur i Bryrup. En flok Baghjulere tog til Mallorca og fik kørt en masse bjergrige kilometer.

Juni
19. juni faldt Picnicturen og Store Cykeldag sammen. Førstnævnte stod Eventudvalget bag og sidstnævnte blev arrangeret i et samarbejde mellem Baghjulet og MCC. Der var deltagelse af Baghjulere til begge arrangementer.

Det 8. 24 timers løb blev kørt, med flot tilslutning og i bagende varmt sommervejr. Der var endnu engang store roser til arrangører og hjælpere og samarbejdet med den nye hovedsponsor Bianchi kom dermed flot fra start.

Baghjulets store Daghold fik ”sommergriller” og holdt en dejlig grillfest.

I juni kom turledervesten og de gule veste er allerede blevet godt kendte i landskabet.

Juli 
Juli måned står normalt i feriens tegn. Bla. cykler vi uden turledere. Men i år var der flere tilbud om arrangementer – f.eks. blev der kørt flere lange ture på racercykel, for den gruppe medlemmer som havde større løbsudfordringer foran sig. Også 6 timers MTB arrangementet ”Hårdt men Hyg’ligt” blev afholdt, denne gang for 3. gang. Og så var ca. 50 medlemmer på et spændende besøg i TV2’s Tour de France studie.

Det var også i juli måned, at vi for første gang kunne lytte til Tour de Vestfyns nye slagsang, med tekst og musik af Baghjuler Benjamin Nybo.

August
6. august kørte flere Baghjulere det krævende løb ”Kongeetapen”. Løbet var bare ét af rigtig mange fællesløb, som klubbens medlemmer tog ud på sammen, på kryds og tværs af grupper og interesser. Et andet af disse var Ötzthaler Radmarathon, som en stor gruppe Baghjulere deltog i ultimo denne måned.

Fra august startede dagholdets nye tradition: At mødes til morgenkaffe før cykelturen hver den 1. onsdag i måneden.

Tour de Vestfyn blev endnu engang afviklet og det store hold fra kurset ”Lær at cykle 40 km” havde deres ilddåb på 50 kilometers ruten.

September

”Lær at cykle 40 km” blev endnu engang en stor succes og bestyrelsen modtog efter kurset en ansøgning fra deltagerne om oprettelse af en gruppe F. Bestyrelsen bød gruppe F velkommen i klubben.

En stor busfuld Baghjulere drog til Rudersdal for at se VM i Landevejscykling. Det blev en fantastisk cykeloplevelse.

Harzen turen blev kørt af en flok MTB’ere i god form. Forud for turen, var der nemlig kørt masser af træningsture, med plads til både hygge og sved på panden.

Baghjulet afholdt finalen på sommerens Webikecup – et vellykket arrangement, med masser af roser til både rute og arrangører.

Turen til Alsace blev afviklet i september og Baghjulerne havde en fantastisk tur i flot sensommervejr.

Oktober 
6. oktober var klubbens udvalgsmedlemmer og turledere samlet til middag på ”Restaurant Den Anden Side”. Aftenen var klubbens tak for hjælpen i året der gik.

Gruppe F sluttede sig til Dagholdet, og flyttede vintercykelturene til onsdag formiddage.

Endnu en sæson MTB by Night startede, med fantastisk flot tilmelding. Andre Baghjulere gik i spinningslokalerne, for at holde vinterformen ved lige.

November
12. november var Baghjulet med til at arrangere Cykel Cross med start fra Søbadet. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Fredericia Cykel Club.

I november var der Bike & Bio og 24-timers udvalget benyttede lejligheden til at præsentere den nye promotion video for Bianchi Melfar 24.

Første afdeling af sæsonens vintercup blev kørt.

MTB’erne havde en hyggelig teknikaften, med cykelnørderi, dejlig mad og prøvesmagning af juleøllen.

26/11 var der tekniktræning. Hele 45 medlemmer mødte op, for at lære mere om, at cykle på mountainbike.

December
I december fandt endnu en vintercupafdeling sted og Dagholdet holdt julefrokost for 40 deltagere.

Årets sidste cykeltur var traditionen tro Champagneturen. Den blev (i modsætning til de foregående to år) afviklet i mildt vejr og 63 medlemmer var samlet til champagne og kransekage i klublokalerne efter cykelturen denne nytårsaftensdag.

Cykelåret 2011 er gået. Vi kan se tilbage på et godt år.

Bestyrelsen takker alle de aktive medlemmer, som står bag de mange aktiviteter vi kan præsentere herover. Tak til udvalgsmedlemmer og til turledere, som trækker et fantastisk stort læs.