MTB by Night nyt startidspunkt

18-10-2022

MTB by Night får nyt startidspunkt - fra sæsonstart 1/11 er det nye startidspunkt: KL. 18:00.

 

Siden MTB by Nights opstart en våd og mørk januardag i 2007, har vi mødtes kl. 19:00 til MTB tons, skiftevis i Middelfart og i Fredericia hen over vinteren.

Men på fleres opfordring, har der været et ønske om at ændre starttidspunktet. 

Det gav sig udslag i, at MTB udvalget iværksatte en meningsmåling på Facebook. Efter nogle uger, kan vi nu se resultatet af meningsmålingen:

 

MTB by night starter, og vi påtænker og ændre starttidspunktet, hvilket tidspunkt vil du foretrække?

Som I nok kan se, vandt det nye startidspunkt stort med 78% af stemmerne. Vi kan oplyse, at 45 MTB'ere deltog i afstemningen. Tak for jeres bidrag!

Som en konsekvens heraf starter vi kl. 18 fra 1/11-2022. 

Vi cykler stadig i Madsby Parken i Fredericia (lige uger) og ved Feriebyen i Middelfart (ulige uger).

Kom og vær med til en god gang MTB tons.

pva. MTB udvalget

Jørn Eskelund