Staurby Skov

Udgivet 06-04-2017, tags: Staurby-Skov |

Baghjulet var godt repræsenteret i Middelfart Salen i går aftes, da kommunen og STAU-udvalget fremlagde deres forslag til, hvordan den 122 hektar store Staurby Skov kunne laves, så der både er tænkt på benyttelse og beskyttelse af naturen.

Alle de foreslag, der var kommet ind siden sidste borgermøde 25/10-16 var taget med i overvejelserne.

Og det var et rigtig flot stykke arbejde der var gjort.

Processen var foregået i god forståelse for hinandens interesser, så både naturnydere, motionister, voksne, børn, skoler, ryttere, mountainbikere, historieelskere, hundeluftere, ornitologer og mange andre, kan få glæde af området.

Der bliver et godt mountainbikespor og efter hvad jeg fik fortalt (for jeg spurgte nemlig) bliver der både udfordring til de garvede mountainbikere OG mulighed for cykling for os andre, der ikke vil kunne cykle på de teknisk svære mountainbikebaner.

Det kommer ikke af sig selv. Mountainbikespor skal bygges og senere vedligeholdes og nogen skal gøre det. Kommunen hælder heller ikke uanede mængder penge i projektet.

Borgmester Steen Dahlstrøm udtalte (på lokalsproget) at der nok skulle noget "fånt-ræsing" til og fortsatte:

"Nån ve ri og nån ve cykle. Sundhessjæfen er ræddi gla og nu har vi jo borgermøø og så lægger vi ab til debat, for det' bæer å vær på den sikre si. Hvis nån har en go idé , så skriv den nu"

 

laurentogskovfogeden

 

Skoven må gerne bruges allerede nu - færdelsreglerne kan I finde her.

Følg med i alt om Staurby Skov her.

 

Fakta om Projektet
Middelfart Kommune har forpagtet Staurby Skov med det formål, at give borgerne i kommunen mulighed for at få flere oplevelser og dyrke flere aktiviteter i naturen. Middelfart Kommune �nsker at borgerne skal hjælpe med udviklingen af skoven. Dermed håber kommunen at sikre, at skoven bliver flittigt benyttet og et yndet udflugtsmål for mange forskellige borgere og foreninger. 

Middelfart Kommune har afsat tid frem til midten af 2017 til at få planlagt, hvordan skoven skal udvikles til et spændende rekreativt grønt område. Her er borgere, foreninger, erhverv, lokalråd, naboer og alle andre interessenter velkomne til at bidrage med deres ønsker og hjælp.

Der er flere møder, man kan hjælpe på. Der er nedsat et Staurby Skov Udvalget bestående af foreninger - bla. Baghjulet -  lokalråd mm., som skal rådgive politikerne omkring, hvordan skoven kan udvikles til glæde og gavn for flest mulige. D

erudover holder kommunen en række borgerm�der og andre arrangementer, hvor alle kan deltage og bidrage med deres ideer og hjælp. 

 

 

Støt dem, der støtter Baghjulet