Vejdirektoratet vs Baghjulet

Udgivet 31-03-2017, tags: fis-og-ballade |

 

Vedr. krav om ophavsret på Baghjulets klubtøj

slut forbudtDet er nu godt 1 år siden, Baghjulet fik sit nye cykeltøj. Vi er glade for tøjet, vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på det og tøjudvalget fik helt fortjent aktivitetsprisen 2016, for deres store arbejde med designet.

Det er ikke gået ubemærket hen – således har Vejdirektoratet nu også fået øje på det.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse, hvori direktoratet har gjort os opmærksomme på, at de ikke kan tillade Baghjulets brug af de to Lillebæltsbroer, uden en broafgift på kr. 240,- pr. cykeltur (Rabat-biz med 5% nedslag pr. tur kan tilkøbes).

Vejdirektoratet føler sig krænket og henviser til lov om ophavsret. Der er indgivet trussel om sagsanlæg, såfremt Baghjulet ikke snarest efterkommer kravet.

”Vi er chokeret”, oplyser Gitte Jakobsen fra tøjudvalget. ”Vi var overhovedet ikke klar over, at dette kunne give problemer for klubben. Havde vi set den komme, havde vi nok i stedet valgt et billede af ”Flemmings Bro” da vi designede tøjet”, tilføjer Gitte (der pt. er sygemeldt på ubestemt tid, pga. stress over det opståede problem).

I bestyrelsen tager vi det her meget alvorligt.

Vi har omgående bevilliget hele tøjudvalget Stesolid på klubbens regning og støtter udvalget i den uheldige situation vi er endt i.

Desuden har vi besluttet, at der IKKE må cykles i det nye klubtøj før vi får lavet et for Baghjulet acceptabelt forlig med direktoratet.

Vi beder derfor medlemmerne om indtil videre:

1. enten at cykle i det gamle blå klubtøj eller
2. at vende vrangen ud på det nye.

Vi håber på jeres forståelse herfor.

Såfremt der er yderligere spørgsmål kan I kontakte Carl Ove Knudsen (da han netop er gået ud af tøjudvalget, er han pt. den eneste med overskud til henvendelser). Carl Ove kan kontaktes på krisetelefon nr. 01042017. Carl Ove vil gøre hvad han kan, for at være behjælpelig med fremskaffelse af midlertidigt klubtøj.

Så snart der er nyt i sagen vedr. Vejdirektoratets krav om broafgift, vil det blive oplyst her på hjemmesiden.

På gensyn i morgen til sæsonstart – i gammelt cykeltøj ... eller med vrangen udad på det nye.

(PS. For at være helt på den sikre side, har Hans Mogensen undersøgt nærmere vedr. hjulet på ryggen af de helt gamle blå cykeltrøjer. Det skulle ikke kunne give problemer at anvende det, da opfinderen af hjulet så vidt vides døde i ca. 3000 før Kristi fødsel og således har overskredet tidsfristen for indsigelser.)