Staurby Skov

Udgivet 26-10-2016, tags: Staurby-Skov |

I går aftes var der borgermøde om udviklingen af Staurby Skov -  alle var velkomne og mødet var godt besøgt. I salen ses også et pænt udsnit af Baghjulets medlemmer.

STAU-udvalget - hvor formand Per Møller Madsen jo sidder med - har allerede arbejdet i et stykke tid. Udvalget er i en ideudviklingsfase, hvor der indsamles input og ideer til, hvordan kommunen kan udvikle det 122 hektar store skovområde mellem Strib og Middelfart som kommunen har forpagtet. Det skal være et publikumsvenligt, rekreativt område til gavn og glæde for borgere, familier, naturelskere, sportsudøvere, jægere, skiløbere, turister, naboer, børn/voksne og dyr.

Blot for at nævne noget af det, er der kommet forslag ind om etablering af vandre-, løbe- og ridestier, gangbroer, madpakkehuse og udflugtsmål, fugletørne, mountainbikespor, søer, skiløjper, parcours områder, pletter med mulighed for kultur, teater, musik og meget mere. Det er nok ikke det hele der bliver plads til, men alt bliver taget med i puljen.

Som motionscykelklub arbejder vi naturligvis for muligheden for at cykle i skoven - men mon ikke, vi er brugere af skoven på andre områder også?

staurbyskov

Der kom mange muligheder på bordet. Alt bliver lagt i idekassen.

Det var meget positivt at opleve, at der blandt interessenterne, var en god og kreativ tilgang til projektet, en gensidig forståelse, som tager afsæt i respekt for vores forskellige interesser og frem for alt et ønske om bruge stedet aktivt og samtidigt værne godt om natur og dyreliv. 

Det skal nok blive godt!

Det er et langsigtet projekt. I løbet af næste sommer, ligger planen klar og effektuering bliver i løbet af 2018.

Skoven må gerne bruges allerede nu - færdelsreglerne kan I finde her.

Følg med i alt om Staurby Skov her.

Fakta om Projektet
Middelfart Kommune har forpagtet Staurby Skov med det formål, at give borgerne i kommunen mulighed for at få flere oplevelser og dyrke flere aktiviteter i naturen. Middelfart Kommune ønsker at borgerne skal hj�lpe med udviklingen af skoven. Dermed håber kommunen at sikre, at skoven bliver flittigt benyttet og et yndet udflugtsmål for mange forskellige borgere og foreninger. 
 

Middelfart Kommune har afsat tid frem til midten af 2017 til at få planlagt, hvordan skoven skal udvikles til et sp�ndende rekreativt grønt område. Her er borgere, foreninger, erhverv, lokalråd, naboer og alle andre interessenter velkomne til at bidrage med deres ønsker og hjælp.
 

Der er flere måder, man kan hjælpe på. Der er nedsat et Staurby Skov Udvalget best�ende af foreninger - bla. Baghjulet -  lokalr�d mm., som skal rådgive politikerne omkring, hvordan skoven kan udvikles til glæde og gavn for flest mulige. D

erudover holder kommunen en række borgermøder og andre arrangementer, hvor alle kan deltage og bidrage med deres ideer og hjælp. 

Støt dem, der støtter Baghjulet