Kvinde MTB

Udgivet 17-11-2013, tags: Kvinder | MTB |

60 friske kvinder og 10 instruktører mødte op ved Naturcenteret til et meget vellykket Baghjuls kvinde MTB arrangement lørdag d. 16. November. 

Vellykket fordi alle mødte op med godt humør, fordi skoven viste sig fra sin gode side og fordi folk gav udtryk for at have hygget sig og fået meget ud af at køre med vores instruktører.

Derudover må vi endnu engang konstatere, at Naturcenteret er et fantastisk dejligt sted at afholde sådanne arrangementer - et privilegium at have sådanne rammer at operere i!

For at få lidt bedre indtryk af, hvem der var mødt op, fandt vi ved håndsoprækning frem til, at der rundt regnet var 15% Baghjulere, 15% fra andre cykelklubber og 70% der ikke var medlem af nogen cykelklub.

Allerede en time før arrangementets start mødtes Louise og jeg med de 10 instruktører for en briefing om, hvorledes dagen skulle forløbe - og ikke mindst hvorledes vi ville tackle holdinddelingen. En halv time senere begyndte de kvinder at dukke op, som havde fået tilsagn om lån af en cykel - og så gik instruktørerne ellers igang med at indstille og rådgive.

kvinde mtb raadgivning

Arrangementet startede kl. 13, hvor vi bød deltagerne velkomne og inddelte i første omgang i 3 grupper:

  1. For alle nye der kører MTB for første gang og skulle lære om gearskifte, bremser og vægtfordeling
  2. For alle der ville med ud på en lidt længere tur og nyde skoven
  3. For alle der gerne ville forbedre deres tekniske færdigheder

Derefter inddelte instruktørerne i mindre grupper, så der var ca. 6 i hver gruppe og så var der afgang ud i Skoven. 

Louise og jeg kørte rundt mellem grupperne og blev udelukkende mødt med glade ansigter og positive tilkendegivelser om arrangementet - og ikke mindst positive, tålmodige og engagerede instruktører. Tusinde tak til:

Les, AP, Husted, Dini, Kim Hansen, Hans Mogensen, Nils Brovstbo, Dennis, Eske og Niels Aagaard - uden jer kunne vi ikke holde sådan et arrangement! 

kvinde mtb turlederne
3 af turlederne - STOR tak for hjælpen.

Efter kørsel i skoven mødtes vi alle i Naturcenteret til varm kakao, boller og kage.

kvinde mtb efterlobet

Der havde også lige sneget sig nogle flere Baghjulere med ind på dette tidspunkt, men det var kun hyggeligt :-) Og så en kæmpe tak til Jan Ager for at melde sig til køkkentjansen - der var totalt styr på både mad og drikke, da folk kom tilbage fra skoven, hvilket blev værdsat meget.

Vi havde efterfølgende en rigtig god debat om, hvorledes vi i Baghjulet kunne få flere kvinder til at køre MTB - der kom mange forskellige nuancer ind i de fremsatte ønsker lige fra forslag om rene kvindehold til alternative trænings tider. 

Kirsten gav en super god beretning om hendes opstart i klubben - hun påpegede bl.a, at der ofte i starten er bakker, man ikke kan bestige, men at det er en stor sejr, når det endeligt lykkes efter mange forsøg - og ligeledes er det en stor fordel, når man kører sammen med mænd, idet der altid er mange der vil (og kan) hjælpe, hvis man får tekniske problemer :-)

Tak for alle de mange input vi fik, dem vil Louise, Eske og Les tage med til det næste møde i MTB-udvalget på mandag, med henblik på at drøfte kommede set-up. Hvad der kommer ud af det, vides endnu ikke...... men hold øje med hjemmesiden :-)

Billeder er på vej - de bliver at se her.

 

De bedste hilsner

Inge

Støt dem, der støtter Baghjulet