Den nye teknikbane blev indviet

Udgivet 15-09-2022, tags: Staurby-Skov |

Den 14. september kl. 17:00 blev den nye teknikbane på Staurby Skov sporet indviet ved en fin ceremoni. 

60 fremmødte fik mulighed for at se den nye teknikbane og flere benyttede lejligheden til at afprøve banen med det samme. Blandt dem var Borgmester Johannes Lundsfryd, som klarede banen i fin stil. Vi har fået lov at bringe dette fine billede af ham, som Asta har taget:

Johannes Lundsfryd holdt en tale, hvor han fortalte om Middelfart Kommunes visioner for natur og fritidsliv. 

Udvalgsformand for Klima- og Energiudvalget Jakob Nielsen fortalte mere specifikt om visionerne om Staurby Skov og hvad der var nået indtil nu.

Begge roste det store arbejde som Baghjulet har udført i Staurby Skov. Der er mange, der har lagt mange timer og kræfter i projektet.

Jeg selv kom i min tale ind ind på klubbens 40 års jubilæum og kunne i samme forbindelse fortælle, hvordan antallet af MTB’er i Baghjulet er vokset rigtig meget de sidste 20 år. Middelfart Kommune og Baghjulet har haft et rigtig godt samarbejde i forbindelse med Staurby Skov sporet. Desuden takkede jeg i min tale Middelfart Sparekasse for et sponsorat på kr 25.000 til udvikling af teknikbanen.

Endelig skal der fra Baghjulets bestyrelse lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige Baghjulere som har brugt rigtig mange timer på etablering af teknikbanen. Som forening er vi dybt afhængig af denne frivillige hjælp - så 1000 tak for jeres indsats. 

Rigtig god fornøjelse på Teknikbanen - og pas godt på jer selv.

 

Jens Pasgaard
Formand

Støt dem, der støtter Baghjulet