Nyhedsbrev

Udgivet 19-01-2022, tags: bestyrelsen | generalforsamling |

Nyhedsbrev, 19. januar 2022 - Husk din smartphone | Tendenser i dag og i fremtiden | Spændende ting i cykelkalenderen


Kære medlem af Baghjulet,

Huskede du at skrive generalforsamlingen i din kalender?

Det er onsdag, den 9. marts 2022.

Vi starter kl. 18.30 (Tilmelding på hjemmesiden følger senere …)

Det er på Kulturøen.

Og det bliver spændende!

Tema: ”Klubbens fremtid” 

Som vi fortalte jer om i sidste nyhedsbrev, så er det bestyrelsens ambition at bidrage til, at Baghjulet bliver en stærkere klub i fremtiden. Derfor har generalforsamlingen i år et tema.

Temaet er: ”Klubbens Fremtid” og til det tema knytter sig mange gode spørgsmål.

Hvordan styrker vi f.eks. fællesskabet og det sociale liv i klubben?
Hvordan får vi flere til at engagere sig – f.eks. som turledere?
Kan vi blive endnu flere medlemmer? Og kan vi få flere ’yngre’ medlemmer?
Hvordan ønsker vores medlemmer overhovedet, at klubben skal udvikle sig?
Vi tror svarene skal findes ude hos jer - vores medlemmer.

Og det er vores håb, at jeres svar bliver det arbejdsredskab, bestyrelsen skal arbejde videre med.

Tendenser i dag og i fremtiden

Vi får en spændende gæst den 9. marts. Vi får besøg af konsulent Anders Nielsen fra DGI som kommer og holder et 20-minutter langt oplæg. Overskriften er "Tendenser i dag og i fremtiden" -  hvordan udvikler vi vores klub så den fortsat kan være levende og rumme mange aktive medlemmer?

Det glæder vi os rigtig meget til.

Husk din smartphone

Har du en smartphone? Så husk at tage den med den 9. marts. Du skal bruge den – mere vil vi ikke afsløre lige nu 😊

Prik en klubkammerat

Kender du et medlem, som lige skal have en reminder? Så prik en klubkammerat og få ham eller hende med til generalforsamlingen. Vi vil så gerne se jer alle sammen!

Dagsorden, indkaldelse - alt det praktiske - det følger senere …

Med venlig hilsen

Motionscykelklubben Baghjulet - Vi cykler for sjov!

pva. bestyrelsen

Formand Jens Pasgaard

Støt dem, der støtter Baghjulet