40 års jubilæum

Udgivet 12-10-2021, tags: historie | jubilæum | vild-med-baghjulet |

Den 15. maj 2022 er det præcis 40 år siden, Baghjulet blev stiftet. I den anledning bringer vi her en artikel fra Baghjulets hedengangne klubblad, med interview med klubbens stifter Carl Ove Knudsen, som fortæller om, hvordan det hele startede.

Artiklen stammer fra Baghjulets 25-års jubilæum i 2007, men historien er stadig aktuel. Læs artiklen herunder:

 

"Det var netop i disse dage for 25 år siden, at jeg fik ideen til at starte en motionscykelklub, og når jeg ser tilbage, kan det kun glæde en inkarneret cykelmotionist, at klubben har det format, som den har i dag.

Første generation af klubbens medlemmer

Jeg tilhører jo første generation af klubbens medlemmer, som har haft mulighed for at følge udviklingen gennem de mange år. 

Som jeg tidligere har udtalt, opstod ideen til klubben under en løbetur i Hindsgavlskoven en søndag formiddag. Det var på et tidspunkt hvor motionsklubber ikke var særlig udbredt, jeg tror kun der var 2 på hele Fyn. 

Det afskrækkede mig dog ikke, så jeg satte en annonce i den lokale Ugeavis- som også i dag er min arbejdsplads.

Stiftende generalsforsamling

Der var 10 der meldte sig, bl. a. klubbens tidligere formand Jan Lind, hermed var kimen lagt til MCK Baghjulet. 

De første mange år var medlemsskaren meget lille, mellem 10 og 20, det var til gengæld ildsjæle, som insisterede på klubbens fortsatte eksistens. 

Klubbens første træningsture udgik fra Byggecentrum med en halv snes motionister. På det tidspunkt var der ingen gruppeopdeling, man tonsede bare derudad, uden at tænke på, at alle skulle hjem i samlet flok.

En god sponsor

Takket være det lokale pengeinstitut Middelfart Sparekasse og ikke mindst Hans Erik Brønseruds velvilje fik klubben god sponsorstøtte, så aktiviteterne kunne øges. 

Jeg husker specielt de første generalforsamlinger med 8 - 10 fremmødte. For at udfylde aftenen blev Jørgen Leths film ” En forårsdag i Helvede ” vist for medlemmerne. Men først i 90erne kom der mere interesse for motionscyklingen med fokus på de traditionelle motionscykelløb Fyn Rundt og Sjælland Rundt, det var næsten et must, at man skulle deltage i disse løb, men udbuddet af løb var heller ikke så stort. 

Med i de store arrangementer

Efterfølgende gik klubben ind i nogle store løb med Jan Rasmussen, som koordinator og igangsætter, man kan næsten kalde det klubbens guldaldertid, med kæmpe arrangementer som, f. eks Folkecykling over de 2 Lillebæltsbroer, DM i Cyklecross ,VM i Cyklecross, og Broløb over Øresund med ca. 40.000 deltagere, disse løb skabte et fantastisk engagement blandt klubbens medlemmer, som ikke nogen anden sportsklub i Danmark har set magen til. 

På det tidspunkt var der måske ikke tænkt så meget på klubbens egne arrangementer, det var der simpelt hen ikke tid til. Det har dog taget en positiv drejning med oprettelse af diverse udvalg, med klubbens daværende formand Martin Kristoffersen som vigtig medspiller. 

Også på kvindesiden har klubben fået et stærkt team med et stort aktivitetsniveau. Det er et godt islæt i en ellers mandsdomineret sportsgren.

Klubben har gennem de seneste år haft stor succes med deres egne lokale løb, som 24 timers løbet, Melfar MTB- løbet og Tour de Vestfyn, som alle har fået fast plads i kalenderen blandt mange motionister. 

Her til slut har jeg et lille jubiønske, og vil håbe klubben kan bevare og fastholde den bredde den har i dag, det var en af de intentioner jeg havde en maj dag i 1982.

Et stort til lykke til klubbens bestyrelse og alle medlemmerne. God vind i de næste 25 år.

Carl-Ove Knudsen"

 

Og af de næste 25 år, som Carl-Ove herover ønsker os god vind til, er der altså nu gået de 15 ... og hvilke 15 år! 

 


Jubilæumsbilledet fra 2007, hvor Baghjulerne blev fotografere før afgang til træning (med maverne fulde af Brunsviger og ørerne fulde af festtaler). Baghjulet markerede dengang 25 års jubilæet den 6. maj før træningsstart, hvor der blev serveret fødselsdagskringle
og kakao. 

Støt dem, der støtter Baghjulet