Tema

Udgivet 20-10-2019, tags: Vild-med-Baghjulet |

DGIudspilI det seneste nummer af DGI's medlemsblad UDSPIer temaet "Er I en lukket klub?".

Hvor gode er jeres forening til at tage imod nye medlemmmer? spørger bladet.

Den gode velkomst er nemlig nøglen til fastholdelse af nye medlemmer og vækst i klubben. En international rapport giver desuden danskerne en sidsteplads over lande, der er gode til at tage imod nye i vores fællesskaber. Vi placerer os som nr. 65 ud af 65 målt på parametrene feeling welcome, friendliness og finding friends, siger artiklen (med henvisning til kilde: InterNations, expats).

Inspireret af dette tema, samt af det faktum at vores velkomstmateriale rent faktisk netop er blevet opdateret, bringer vi her lidt om, hvad vi gør i Baghjulet for at tage godt imod nye medlemmer.

 

Før

På  vores hjemmeside prøver vi at gøre os umage for at kommunikere til den målgruppe af interesserede, som ikke har meldt sig ind endnu og ikke kender os - her er det vigtigt at informere og ikke komme til at tale indforstået.

Derfor ligger menupunkterne "Information", "Sådan cykler Baghjulet", "Træningstider" "Indmeldelse" og "Vil du være med?" synligt ude på forsiden, så folk der ikke kender os i forvejen, nemt kan læse om hvem vi er, hvad vores værdier og formålsparagraf er, hvordan vi cykler og hvordan man kan komme med. 

Det er menupunkter vi løbende udvikler på efterhånden som nye behov opstår. F.eks er der i "nyerede tid" lavet nye menupunkter, som specifikt informerer om vores MTB aktivtiteter, i takt med at disse voksede.

Vi har også valgt at godkende alle, der ønsker medlemskab af vores Facebook grupper, uden først at checke om de er betalende medlemmer (som nogle klubber gør), fordi vi tror på, at det vil åbne for en lyst til at blive medlem af vores klub.

NåR et nyt medlem melder sig ind i Baghjulet, ved at oprette en medlemsprofil i Klubmodul, så sender vi dem et velkomst brev - nemlig det I ser herunder, og det er det, som netop er blevet opdateret.

Vi giver alle nye medlemmer 100 kr. i rabat til klubtøjsbutikken og håber, at de hurtigt kommer ned til os og køber deres første sæt klubtøj.

velkomstbrev baghjulet

Under

Så vidst, så godt. Når de nye (eller kommende nye) medlemmer så møder op til træning ved Naturcentret første gang og skal med os ud på cykeltur, er vi allesammen ambassadører for Baghjulet og kan gøre en forskel i forhold til, om de nye føler sig godt modtaget. 

Det har vi heldigvis tradition for, at være gode til.

Turlederne er (mere eller mindre) oplært i at huske at spørge, om der er nye deltagere, lige som bestyrelsen også plejer at huske at spørge om det, når der bydes velkommen før start. Det er nemlig vigtig, at de nye kommer godt med og vel at mærke i den rigtige gruppe, så vedkommende får en god oplevelse.

Vi menige medlemmer kan snakke med de nye, fortælle og spørge ind og gøre det til en god oplevelse at komme med Baghjulet på tur. Det er vi gode til - fortsæt det gode arbejde!

 

Efter

"Tag kontakt - flinkhed smører foreningsmotoren", skriver DGI i deres artikel. Gode relationer er nemlig afgørende for, om vi føler os velkomne og trives i et fællesskab.

Efter de første cykelture og efterhånden som den nye har været med nogle gange, skulle vi nemlig gerne begynde at lære hinanden godt at kende. Nu er det vigtigt, at vi inviterer de nye ind i vores klubfællesskab, måske ved at opmundre dem til at byde ind som turleder (uden dog at overfalde dem med frivilligt arbejde fra dag et!) eller åbne op for - og bakke op om - at de deltager i vores klubliv som hjælpere til arrangementer eller i udvalg.

 

 7 trin, der ifølge DGI får de nye til at komme igen

1. Sig pænt goddag - byd velkommen

2. Lær og brug hinandens navne

3. Dyrk klubfællesskabet. Snak med hinanden - bak hinanden op.

4. Slut træningen i fælles flok og tak hinanden for turen. 

5. Opsummer. Evaluer. Giv ros.

6. Tal pænt OM og TIL hinanden

7. Giv hinanden en grund til at komme tilbage  :-)

  God vintertræning  - til nye, såvel som til gamle Baghjulere

 

 

Støt dem, der støtter Baghjulet