Webstrategi

Formålet med denne hjemmeside er:

At hjælpe målgruppen med at få:

- indsigt i, hvad Motionscykelklubben Baghjulet kan tilbyde jvt. klubbens formålsparagraf, som er: "§ 2 Foreningens formål er, at dyrke cykling på motionsplan og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen." (se vedtægterne her)
- indsigt i, hvordan Motionscykelklubben Baghjulet cykler, jvf. vores værdier og slogan ("Vi cykler for sjov!")
- indsigt i klubbens sikkerhedsregler mm.
- overblik over kommende ture og arrangementer, der kan deltages i
- overblik over de aktiviteter og arrangementer, som har fundet sted (artikler, Set & Sket) - være Baghjulets virtuelle klubhus.
- gøre det nemt at komme i kontakt med klubben
- samt at gøre det nemt  - og attraktivt - at melde sig ind

 

Kort sagt - formålet er at:

- understøtte målgruppens behov
- etablere høj etos som afsender, som en klub der arbejder engageret med motionscykling
- anspore til kontakt og medlemsengagement
- give tips & tricks og inspiration til cykling
- Selvfølgelig understøtte Baghjulets værdier og slogan - Vi cykler for sjov!

Målgrupper

Primære målgrupper:
- medlemmer
- potentielle medlemmer

Sekundære målgrupper:
- samarbejdspartnere, sponsorer, kommune
- journalister, presse, organisationer (DGI, DCU, o.lign.)
- lokalbefolkning

Strategiske indsatsområder, mål og succeskriterier

Hovedmål:

- At formidle cykelglæde ved at kommunikere og interagere
- At skabe gode relationer
- Branding af "Motionscykelklubben Baghjulet - Vi cykler for sjov!"
- At positionere klubben (øge kendskabsgraden og sikre, at målgrupperne ved hvem Motionscykelklubben Baghjulet er).