UDSKYDELSE: Generalforsamling

11-05-2021

Vi er desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen pga. pladskravene pr. deltager til møde.

Ny dato bliver: 8. september 2021

 

 

 

 

 

 

Hermed indkaldes I til

Ekstraordinær generalforsamling

Dato:                  onsdag den 26. maj 2021 kl 19.00 (forplejning fra kl 18:30, dørene åbnes kl 18:15)
Sted:                  Panorama biografen Havnegade 8b 5500 Middelfart.

 

Dagsorden

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Indkomne forslag
    a) Fra bestyrelsen
                      Vedtægtsændring af antal medlemmer på valg foreslås ændret fra:

§ 5
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 3 medlemmer og på lige årstal 4 medlemmer.

Til

§ 5
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 4 medlemmer og på lige årstal 3 medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling (hvis forslag til vedtægtsændring godkendes) fortsættes direkte efter ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt