GENERALFORSAMLING

Skrevet af Bestyrelsen Lørdag, 08 Februar 2020

Kære medlemmer

Hermed indbydes I til den årlige generalforsamling i Baghjulet

Torsdag, den 12. marts 2020

Tid: Spisning 18:30
Tid: Generalforsamling 19:00
Sted Naturcentret

Tilmelding i Klubmodul 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES MED FØLGENDE DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Budgetfremlæggelse
6. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne
7. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 2 Suppleanter
8. Valg af:
a) 2 Revisorer
b) 1 Revisorsuppleant
9. Kåring af årets Pedaltramper
10. Oplæg til kommende sæson
11. Eventuelt  

Se Baghjulets vedtægter her.

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.