Nyt fra bestyrelsen

Skrevet af Inge D. Tirsdag, 08 April 2014. TAGS: Bestyrelsen

 bestyrelsen collage2014

Referat:

Bestyrelsens konstituering:

- Formand: Per Møller Madsen

- Næstformand: Hans Mogensen

- Kasserer: Flemming Stounberg

- Sekretær: Brian Sørensen

- Referent: Inge Dall

- Dagsorden: Brian Sørensen 

- Ordstyrer: Hans Mogensen

- Bogholder: Afventer endelig løsning.

 

Fordeling af udvalgskontakter:

- Materialeudvalget: Per B

- BM24: Hans

- MTB Udvalget: Les

- Tour de Vestfyn: Johnny

- Turlederudvalget: Hans

- Vintercupudvalget: Per B

- Dagholdet: Flemming

- Hærvejsudvalget: Inge

- IT-udvalget: Les

- Tøjudvalget: Inge

- Gruppe F: Flemming

- Sikkerhedsudvalg: Johnny

Materialeudvalget henstiller til at vi alle er mere opmærksomme på at aflevere det lånte på en ordentlig måde og melde tilbage til udvalget, såfremt der konstateres fejl eller mangler, så vi kan få det udbedret. Se venligst retningslinjer på skiltet på depotet – herudover gælder sund fornuft.
Bestyrelsens udvalgskontakter for TDV, Melfar 24 og Melfar MTB kontakter de tre udvalg for at få udpeget en materiale ansvarlig.  

Køleskabet på Hyllehøj er flyttet til depotrummet, idet der ikke må være drikkevarer i køkkenet på første sal.