Nyt fra bestyrelsen februar 2013

Skrevet af Bestyrelsen Mandag, 05 november 2012. TAGS: Bestyrelsen | Klubben

bestyrelsen collageGeneralforsamling:

I forbindelse med bestyrelsens behandling af regnskabet for 2012, som på trods af de nye tilskud til arrangementer, ture og klubtøj stadig ser rigtig fint ud, besluttede bestyrelsen at forhøje tilskud til både en- og flerdagsture til henholdsvis 100 og 400 kroner pr. medlem. Læs mere om tilskudsreglerne her.

Klubben har tidligere brugt et værktøj "Foreningspakken" til regnskabsføring og medlemsregistrering.

Dette firma lukker, men vi er i stedet tilbudt en nyt og bedre værktøj "Klub-modul", som vi fremover vil benytte.

Det indebærer imidlertid en anden struktur i kontingentindbetalingen, og det er baggrunden for forslaget til vedtægtsændring, som ses i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Suppeture:

Ligger fremover fast. – Sidste søndag i marts og første søndag i oktober.

Hjemmeside:

Bestyrelsen fik et grundkursus i at arbejde med den nye hjemmeside.

Samtidig fik vi en god debat om hvordan vi kan støtte hinanden i bestræbelserne på at sikre, at alle klubbens aktiviteter bliver synlige på hjemmesiden.

Sponsorstrategi:

Vi tog det første store skridt i retning af en længe savnet sponsorstrategi, som skal gøre det meget klart, hvad vi kan tilbyde vore sponsorer, hvad vi kan forvente af vore sponsorer samt hvorledes denne værdi kan komme vore medlemmer til gode.