Nyhedsbrev fra DCU Motion

Skrevet af Helle Stougård Torsdag, 03 januar 2013. TAGS: DCU | Presse

"Ny formand og bestyrelse - nye muligheder for DCU Motion

Man må sige at der sker en masse i cykelsporten for tiden. Også i dansk cykelsport.

DCU har fået en ny formand. Tom Lund valgte ikke at genopstille til formandsposten på kongressen i januar måned. Han har været formand siden december 2005 - og dermed også formand i en fantastisk periode for dansk cykelsport med fremragende sportslige resultater. Alligevel vil vi i DCU-Motion nok bedst huske Tom Lund som den formand, der ønskede at nedlægge DCU-Motion. Desuden har det i stigende grad været vanskeligt at få ham til at lytte til græsrødderne og opfatte motionisterne som andet og mere end kontingentkvæg. Og var Tom Lund forsat som formand, var det ganske givet blevet for et delt/sprængt DCU uden mange af motionsklubberne.

Ny formand ønsker åbenhed og tæt samarbejde med motionisterne

Motionsdelen udgør langt størstedelen af medlemmerne i DCU – og det er derfor vigtigt, at man fra forbundets ledelse lytter til de ønsker og behov, der er blandt græsrødderne og motionisterne i dansk cykelsport. Det er også vigtigt, at man skaber demokrati og reel medindflydelse for alle i DCU, så både motion og elite trives og udvikle sig i god sameksistens fremover.

Niels Sørensen, der har været formand for distrikt Jylland/Fyn siden 2004, blev valgt som ny formand for DCU. Og Niels har fra starten meddelt, at vi nu skal have fokus på af skabe en god og konstruktiv dialog mellem af alle interessegrupper i DCU - ikke mindst ift. vision 2015, der skal ud til medlemmer i høring, inden man revurderer og tilpasser den, så DCU-Motion kommer langt mere på banen med vores ønsker og forventninger. Det lover godt.

Som Niels skrev til mig kort efter kongressen: "Når vi i samarbejde i fremtiden skal forme en "integration" af motionister, så er det et spørgsmål om, at fremtiden gerne skal være sådan, at I også føler jer som en ligevægtig del af DCU, og at vi kan tilbyde de rigtige ting til alle medlemmer - inklusive motionister. Så for mig er integration af motionister et projekt, som skal gøre jeres medlemskab meget mere værdifuldt fremover, og jeg vil gerne understrege, at hvis vi skal have succes med det, så kræver det, at I, altså motionssektoren, inddrages rigtig meget i det projekt, og at det bliver på jeres præmisser."

Jeg tror og håber Niels holder ord. Og jeg kan love jer alle, at vi i DCU-Motions bestyrelse vil gøre alt, hvad vi kan, for at det sker.

Alle motionister kan nu søge licens under egen motionsklub

Det meste af vision 2015 er lige nu taget af bordet og sendt til evaluering og revurdering. Dog er der allerede på ét punkt skabt nye muligheder for motionsklubberne, og 2013 bliver således et prøveår, hvor motionsrytterne kan søge om en rytterlicens, selvom de kører for en motionsklub. Ønsker et motionsmedlem at søge licens, skal man gøre det via DCU's licensportal: http://www.dcu-licens.dk/default.aspx. Der er også en vejledning. Det er med andre ord ikke gennem den enkelte klub, at man skal søger licensen – det er rytteren selv, der ansøger. Efterfølgende bliver der så sendt en mail til klubben om at et medlem har søgt licens.

Giv det nye formandskab og åbenheden en chance

I DCU-Motion har vi en klar fornemmelse af, at det nye formandskab og den nye bestyrelse i DCU i øvrigt ser anderledes positivt på motionsterne. De forstår, at der skal skabes værdi meget hurtigt – og alle udmeldinger på kongressen viste da også, at der nu endelig er fokus, forståelse og lydhørhed ift. motionisternes ønsker og behov. Fremtiden for motionisterne under DCU-Motion ser dermed anderledes positiv ud, og jeg håber derfor meget, at de klubber, der overvejer at melde sig ud af DCU, vil vente lidt og se tiden an. Lad os stå sammen og udnytte den nye åbenhed til at skabe en spændende fremtid for motionisterne.

Vi håber, at rigtigt mange klubber vil møde op til de kommende områdemøder. Indbydelse udsendes senere.

-- o0o --

DCU og DCU-Motion i fremtiden (Et kort rids af tankerne lige nu)

Vision2015 skal re-tænkes - medlemmer skal høres reelt, og en derefter skal ny visions formuleres i fællesskab

Vision:

Vi vil samle al cykelsport under DCU Hvad kan gøres bedre i Dansk cykelsport?

"Ift. integrationen mellem motions-og eliteklubberne er vi startet på arbejdet, og fx. kan motionsklubber udskrive licens i 2013 på en prøveordning. Men der er lang vej til at alle opfatter hinanden lige i dansk cykelsport, ikke opfatter naboklubben som en konkurrent, og at vi ved at arbejde sammen får langt flere ressourcer til at højne kvaliteten på alle niveauer. Men vi har taget hul på debatten og tager det første lille skridt, og jeg er stadig optimist"

(citat: Jesper Worre)

Strategi:

Udvikling af motion og bredde samt flere medlemmer

Formål:

At udvikle tilbud til motionsryttere på klub- og forbundsniveau, der gør det attraktiv at være og blive medlem af DCU.

Mål:

 • Direkte demokrati - alle klubber får direkte indflydelse
 • Medlemstilbud – merværdi og konkrete attraktive tilbud for den enkelte rytter og enkelte klub
 • Integration af nye medlemmer og nye klubber
 • Samarbejde og modeller for samarbejde mellem nuværende licensklubber og motionsklubber –
 • "brobygning". Skabe fælles ressource og udvikling kulturforståelse

Målsætning:

 • Udvikling af motion og bredde
 • er en vellykket proces i 2016
 • Medlemsvækst: 10.000 flere nye
 • medlemmer i 2016
 • En gennemgang af hovedpunkterne
 • i "DCU i fremtiden"

Hilsen John Sørensen

DCU Motion"

Om skribenten

Helle Stougård

Efterlad en kommentar

Du kommentere som gæst. Valgfri login forneden.